Ψαλίδι που κόβει φόρους
Διαχρονικά
Το Μαγικό 7

Με επικείμενη την θύελλα των φόρων και την εξοργιστική πολυπλοκότητα των νομοθεσιών, διαταγμάτων και διευκρινιστικών οδηγιών που ταλαιπωρούν τον Έλληνα φορολογούμενο, μία πρόταση είναι πάντοτε πιο εποικοδομητική από έναν αφορισμό:

Εάν … το σύστημα φορολόγησης απλοποιούνταν με τη θεσμοθέτηση ενός και μόνο φορολογικού συντελεστή επί του κύκλου εργασιών  - π.χ. το 7%, ή κάπου εκεί, με βάση την κοστολόγηση των επιπτώσεων στα έσοδα του κράτους - τότε το κράτος θα απαλλάσσονταν από τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία, τον απίστευτο αριθμό διατάξεων περί φοροαπαλλαγών και θα αποκτούσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα στελέχη των Εφορειών σε συστηματικούς ελέγχους.

Οι Έλληνες πολίτες και οι επιχειρήσεις θα γνώριζαν ακριβώς τι αναμένεται να πληρώσουν και ολόκληρος ο μηχανισμός θα περιστρέφονταν γύρω από την απαρέγκλιτη έκδοση αποδείξεων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλο αριθμό ελεγκτών των οποίων η βασική δουλειά θα ήταν η επιβολή του βασικότερου κανόνα της νομιμότητας, δηλαδή της έκδοσης παραστατικών κατά τις συναλλαγές.

Απλό και λειτουργικό.

Εάν…

Διαβάστε Σχετικά…