Ενισχύστε το Macroskopio

Παγκόσμιο Χρέος: 63 ΤΡΙΣ δολάρια

ένα γράφημα που εξηγεί τα πάντα…

Εάν προσθέσετε όλα τα χρήματα που έχουν δανειστεί οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, η αντιστοιχία ανέρχεται στο απίστευτο νούμερο των 63ών ΤΡΙΣ δολαρίων.

Σε μια ιδανική κατάσταση, οι κυβερνήσεις δανείζονται αυτά τα χρήματα για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων δημοσιονομικών ελλειμμάτων ή για τη χρηματοδότηση έργων κρίσιμης σημασίας. Ωστόσο, σε ολόκληρη την υφήλιο, οι Χώρες έχουν υιοθετήσει την ιδέα της ύπαρξης σταθερών ελλειμμάτων ως μια συνήθη τακτική, παρότι η υπερβολική συσσώρευση χρεών δεν είναι υγιής για τις ίδιες χώρες και για την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της.

Δείτε ποιο είναι το ποσοστό Χρέους που αναλογεί στην κάθε Χώρα παγκοσμίως:

63TrisXreosGraphic 2

 

Οι ΗΠΑ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας "καταχρεωμένης" χώρας που δεν έχει δημοσιεύσει ετήσιο προϋπολογισμό με «Πλεόνασμα» από το 2001, όταν το ομοσπονδιακό χρέος ήταν μόνο 6,9 ΤΡΙΣεκατομμύρια δολάρια (54% του ΑΕΠ). Μεταφερόμενοι στη σήμερα, έχουμε να επισημάνουνε ότι το χρέος έχει διογκωθεί σε περίπου 20 ΤΡΙΣεκατομμύρια δολάρια (107% του ΑΕΠ), που ισοδυναμεί με το 31,8%του Παγκόσμιου Κρατικού Χρέους, σε ονομαστικές αξίες.

Στο σημερινό ενημερωτικό γράφημα εξετάζουμε δύο σημαντικές παραμέτρους:
(1) το ποσοστό τοις 100 της συμμετοχής της κάθε Χώρας στο Παγκόσμιο Χρέος και
(2) το ποσοστό του Χρέους προς το ΑΕΠ της κάθε Χώρας.

Ας δούμε τις 5 “κορυφαίες” Χώρες σε κάθε κατηγορία, ξεκινώντας από το μερίδιο συμμετοχής στο Παγκόσμιο Χρέος, σε ονομαστικές τιμές:

Πίνακας (1)

63TrisXreosTable1 2

Mόνο αυτές οι 5 Xώρες κατέχουν από κοινού το 66% του Παγκόσμιου Χρέους, σε ονομαστικές αξίες – που μεταφράζεται σε 41,6 ΤΡΙΣεκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια, έχουμε τις “κορυφαίες” 5 Χώρες όσον αφορά στο ποσοστό Χρέους προς το ΑΕΠ τους:

Πίνακας (2)

63TrisXreosTable2 3

Ενώ μόνο η Ιταλία και η Ιαπωνία θεωρούνται σημαντικές οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα, τα υψηλά επίπεδα χρέους χωρών όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία είναι άξια σχολιασμού.

Στο βασικό σενάριο του ΔΝΤ, το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας θα φτάσει το 275% του ΑΕΠ μέχρι το 2060, όταν οι χρηματοδοτικές ανάγκες θα αντιπροσωπεύουν το 62% του ΑΕΠ.

Η Ελλάδα, για παράδειγμα, συνεχίζει σε μια ιδιαιτέρως ΜΗ βιώσιμη πορεία - και οι εξωτερικοί πιστωτές γίνονται όλο και πιο πιεστικοί. Πρόσφατα, τόσο το ΔΝΤ όσο και οι πιστωτές της Ζώνης του Ευρώ ζήτησαν από τη χώρα να εφαρμόσει έναν νόμο που θα εισάγει αυτομάτως μέτρα λιτότητας εάν δε σημειωθεί πλεονασματικός προϋπολογισμός της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ.

Ενώ η Ελλάδα έχει απορρίψει τέτοιες απαιτήσεις ως "απαράδεκτες", η χώρα - μαζί με πολλές άλλες σε όλον τον κόσμο - θα χρειαστεί να αποδεχτεί ότι η συνεχής συσσώρευση χρεών θα έχει επιπτώσεις…

Πηγή: Visual Capitalist

Το Macroskopio στηρίζεται αποκλειστικά στις δωρεές των αναγνωστών. 
Δεν έχει διαφημιστικά έσοδα και δεν χρηματοδοτείται από εταιρείες ή πολιτικά κόμματα. 
Η οικονομική σας στήριξη είναι ταυτόχρονα μια στήριξη επιβίωσης για ένα αδέσμευτο site σχολιασμού της επικαιρότητας, αλλά και μια αναγνώριση της ποιότητας της δουλειάς μας.
Το Macroskopio στηρίζεται αποκλειστικά στις δωρεές των αναγνωστών. 
Δεν έχει διαφημιστικά έσοδα και δεν χρηματοδοτείται από εταιρείες ή πολιτικά κόμματα. 
Η οικονομική σας στήριξη είναι ταυτόχρονα μια στήριξη επιβίωσης για ένα αδέσμευτο site σχολιασμού της επικαιρότητας, αλλά και μια αναγνώριση της ποιότητας της δουλειάς μας.

Μείνετε σε επαφή

Εγγραφείτε στο Newsletter

magnifiercross