Ενισχύστε το Macroskopio

Δεξιότητες που χρειάζεσαι

9.542.193 θέσεις Εργασίας δείχνουν ότι…

Οι δεξιότητες καθίστανται όλο και πιο σημαντικές για τους εργοδότες όταν προσπαθούν να διαφοροποιήσουν υποψηφίους με παρόμοια εμπειρία και εκπαίδευση. Είτε αυτό λέγεται ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακό χάρισμα ή γρήγορος τρόπος σκέψης, το να επιδεικνύονται οι σωστές κάθε φορά δεξιότητες μπορεί να κάνει τους φερέλπιδες υποψηφίους να ξεχωρίσουν στο πλήθος.

Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον αναζήτησης εργασίας, οι εργοδότες προσπαθούν να ανιχνεύσουν κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες για να τοποθετήσουν τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση. Ενώ οι τεχνικές γνώσεις και η εμπειρία εξακολουθούν να έχουν μια σπουδαία θέση στο μυαλό ενός υπευθύνου προσλήψεων, οι δεξιότητες δίνουν στους υποψηφίους ένα σημαντικό πλεονέκτημα, παρουσιάζοντας στους πιθανούς εργοδότες τα οφέλη - σε επίπεδο κοινωνικής αντίληψης και κουλτούρας - που θα αποκομίσει τόσο το τμήμα στο οποίο θα εργαστούν όσο και η εταιρεία στο σύνολό της. Η μηχανή μετα-αναζήτησης εργασίας Joblift, έχοντας κάνει τις απαραίτητες αναλύσεις, μας παρουσιάζει τις πιο συχνές δεξιότητες που εμφανίστηκαν ως απαιτητές στις 9.542.193 θέσεις εργασίας που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το προηγούμενο έτος.

Top 10 δεξιότητες στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

 1. Αφοσίωση /Δέσμευση
 2. Επικοινωνιακές δεξιότητες
 3. Αυτοπεποίθηση
 4. Κίνητρα
 5. Ευελιξία
 6. Οργανωτικές δεξιότητες
 7. Θετική στάση
 8. Ενθουσιασμός
 9. Πάθος
 10. Φιλικότητα

Η Αφοσίωση και η Δέσμευση είναι οι πιο περιζήτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο έτος που μας πέρασε, παράλληλα με το να είναι κάποιος επικοινωνιακά χαρισματικός και έμπιστος. Αυτές οι δεξιότητες εξασφαλίζουν ‘επαγγελματική μακροημέρευση’ του ίδιου του εργαζόμενου, με άμεσο αντίκτυπο την εμπιστοσύνη των πελατών στην επιχείρηση και κατ’ επέκταση τη γενικότερη πρόοδο της ίδιας της επιχείρησης. Αφ 'ετέρου…

…οι λιγότερο δημοφιλείς δεξιότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι:

 1. Ήπια ομιλία
 2. Ταμπεραμέντο
 3. Αυθορμητισμός
 4. Γρήγορη σκέψη
 5. Στόχευση στην επίλυση προβλημάτων
 6. Επιμονή
 7. Διακριτικότητα
 8. Γοητεία
 9. Ανεπτυγμένο αίσθημα Συμπόνιας
 10. Δεξιότητες στις Εμπορικές Συναλλαγές

Ηνωμένο Βασίλειο έναντι Ευρώπης:
Στο Joblift αναλύσαμε, επίσης, τις κορυφαίες δεξιότητες στη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες συγκριτικά με τα αποτελέσματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Με ενδιαφέρον διαπιστώσαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τα περισσότερα κοινά με τις Κάτω Χώρες, ενώ μοιράζεται τα λιγότερα με τη Γαλλία.

Top 5 δεξιότητες στη ΓΑΛΛΙΑ:

 1. Ανεξαρτησία
 2. Αυστηρότητα
 3. Κοινωνικές δεξιότητες
 4. Δυναμισμός
 5. Ομαδικό πνεύμα

Top 5 δεξιότητες στις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ:

 1. Προσαρμοστικότητα
 2. Επικοινωνιακές δεξιότητες
 3. Ομαδικό πνεύμα
 4. Ικανότητα Πρόβλεψης
 5. Κίνητρα

Top 5 δεξιότητες στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

 1. Ομαδικό πνεύμα
 2. Αξιοπιστία
 3. Ενεργή εμπλοκή
 4. Επικοινωνιακές δεξιότητες
 5. Προσαρμοστικότητα

Μπορείτε να δείτε ότι οι «Επικοινωνιακές» ή οι «Κοινωνικές» δεξιότητες είναι ιδιαιτέρως υπολογίσιμες παντού και τις εντοπίζουμε καί στις τέσσερις χώρεςανεξαιρέτως. Αυτό δείχνει ότι, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, οι ευρωπαίοι εργοδότες θεωρούν το χαρακτηριστικό της «Επικοινωνίας» κορυφαίας σημασίας σε μια επιτυχημένη πρόσληψη. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες έχουν τα περισσότερα κοινά σημεία, με τις «Επικοινωνιακές» δεξιότητες και τα «Κίνητρα» να πρωταγωνιστούν στη δημοσιευμένη “top 5 list”.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα που δεν αναδεικνύει την «Ομαδικότητα» στις πιο συχνά απαιτητές δεξιότητες των εργοδοτών. Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία των πιο επιθυμητών δεξιοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο επικεντρώνεται στη συμπεριφορά του υποψηφίου απέναντι στην επιχείρηση και το έργο της και όχι στις προσωπικές ή διαπροσωπικές αρετές του. Επιπλέον, άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι η «Αυτοπεποίθηση» είναι μια δεξιότητα που εμφανίζεται μόνο στη λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου και πουθενά αλλού.

Στη Γαλλία, από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες δεξιότητες βασίζονται σε ατομικά χαρακτηριστικά, με τρία από τα πέντε να επικεντρώνονται στην προσωπικότητα. Η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες μοιράζονται την ίδια αναλογία όσον αφορά σε δεξιότητες που έχουν να κάνουν με διαπροσωπικές σχέσεις και στόχευση στα συμφέροντα της εταιρείας, ενώ για αυτές τις δύο χώρες απαιτήσεις που σχετίζονται με ατομικά χαρακτηριστικά δεν εμφανίζονται καθόλου.

Οι διαφορές που υπάρχουν σε “συμπεριφορικό” επίπεδο μεταξύ των χωρών καθιστούν την ανάλυση τρομερά ενδιαφέρουσα. Οι εργοδότες στη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες αναζητούν υποψηφίους με δεξιότητες που θα ωφελήσουν άμεσα την επιχείρηση και τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Ενώ οι Γάλλοι τάσσονται υπέρ μιας πιο εξατομικευμένης συμπεριφοράς και ως εκ τούτου φαίνεται να επικεντρώνονται στις προσωπικές ικανότητες του κάθε υποψηφίου παρά στη συμπεριφορά του απέναντι στην εταιρεία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο χρήζει καί μεμονωμένης ανάλυσης. Η πλειοψηφία των επιθυμητών δεξιοτήτων είναι πολύ επικεντρωμένη στην εταιρεία, με ισότιμο μερίδιο ανάμεσα σε συμπεριφορές που εξαίρουν την ατομικότητα και σε συμπεριφορές που εξαίρουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, αν ψάχνετε δουλειά στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν τη στιγμή, θυμηθείτε να αναδείξετε: «Αφοσίωση», «Επικοινωνία» και «Εμπιστοσύνη»!

SoftSkillsTable

Πηγή: Τhe Under Cover Recruiter

Το Macroskopio στηρίζεται αποκλειστικά στις δωρεές των αναγνωστών. 
Δεν έχει διαφημιστικά έσοδα και δεν χρηματοδοτείται από εταιρείες ή πολιτικά κόμματα. 
Η οικονομική σας στήριξη είναι ταυτόχρονα μια στήριξη επιβίωσης για ένα αδέσμευτο site σχολιασμού της επικαιρότητας, αλλά και μια αναγνώριση της ποιότητας της δουλειάς μας.
Το Macroskopio στηρίζεται αποκλειστικά στις δωρεές των αναγνωστών. 
Δεν έχει διαφημιστικά έσοδα και δεν χρηματοδοτείται από εταιρείες ή πολιτικά κόμματα. 
Η οικονομική σας στήριξη είναι ταυτόχρονα μια στήριξη επιβίωσης για ένα αδέσμευτο site σχολιασμού της επικαιρότητας, αλλά και μια αναγνώριση της ποιότητας της δουλειάς μας.

Μείνετε σε επαφή

Εγγραφείτε στο Newsletter

magnifiercross