Παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε παρατήρηση ή σύσταση έχετε για τη βελτίωση του Macroskopio.  

Οι απόψεις των αναγνωστών μας έχουν εξαιρετική σημασία στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα και το αντικείμενο της αρθρογραφίας μας.

Αυτό το πεδίο λειτουργεί ως φίλτρο αποφυγής αυτόματης-ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.