Αυτό το πεδίο λειτουργεί ως φίλτρο αποφυγής αυτόματης-ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.