Η κατάκτηση μιας ολοκληρωμένης άποψης για την πραγματικότητα απαιτεί αναπόφευκτα τη μελέτη σημαντικών έργων της ανθρώπινης σκέψης.

Συχνά ο αριθμός των βιβλίων-πηγών που πρέπει να μελετηθούν τρομάζει τον υποψήφιο αναγνώστη και γι’ αυτόν τον σκοπό προτείνουμε κάποια θεμελιώδη αναγνώσματα, τα οποία πιστεύουμε ότι προσφέρουν μια γερή βάση για την ανάπτυξη της Κριτικής σκέψης.

Η Εγκύκλιος Παιδεία αποτελεί ένα ανοιχτό ακόμη ζήτημα στην Ελληνική τουλάχιστον κοινωνία, καθώς πανθομολογούμενα αυτήν είναι η Αρχή κάθε σημαντικού επιτεύγματος για τον άνθρωπο και η μόνη πραγματική οδός προς την Ελευθερία, όπως ευρύτερα μπορεί να οριστεί.

Μ’ αυτήν τη συλλογιστική προτείνουμε τη μελέτη των συγκεκριμένων βιβλίων.

canafly