Ο ουρανός είναι ολόκληρος ένα μουσείο. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε αυτόν είναι ήδη παρελθόν. Ο Ήλιος…